Przy zamówieniu powyżej 149 PLN opłaconym z góry przelewem, za przesyłkę zapłacisz tylko 5 PLN !!!!

Kategorie sklepu

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.intimeashop.pl
Siedzibą sklepu Drogeria Erotyczna INTIMEA jest
57-300 Kłodzko, ul. Zajęcza 16
NIP: 883-172-68-21 REGON: 891496560

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać: pod numerem telefonu kom. 669 303 947, lub
korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@intimeashop.pl

 

1. Definicje
1. Regulamin- niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Kupujący - osoba lub firma dokonująca zakupów w sklepie
3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
6. Strona - Usługodawca i Klient (Kupujący)
7. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.intimeashop.pl
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

2. Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Osobą dokonującą zakupów może być osoba, która ukończyła 18 rok życia bądź firma.
3. Sklep internetowy www.intimeashop.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

3. Składanie i realizacja zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.intimeashop.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Produkty widoczne na stronie sklepu za kwotę - 0 zł, lub bez podanej kwoty są produktami chwilowo niedostępnymi i zakup ich nie wiąże się z zawarciem umowy kupna-sprzedaży
3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienie składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany.

W przypadku wyboru przesyłki za pośrednictwem Pczkomantów InPost, w uwagach zamówienia należy podać numer docelowego Paczkomatu.


6. W momencie gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w jak najszybszym czasie po skompletowaniu całości zamówienia, zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

W przypadku płatności „za pobraniem" w momencie potwierdzenia zamówienia oraz skompletowaniu zamówienia.

11. W przypadku wystąpienia dłuższej zwłoki z wysyłką lub w przypadku braku towaru na stanie sklepu, Kupujący natychmiast zostanie o tym fakcie poinformowany.

Uzgodnione będzie dalsze postępowanie: (anulowanie zamówienia, częściowa wysyłka, wydłużenie czasu oczekiwania)
12. Towar dostarczany jest  za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD lub Paczkomatów InPost

13. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) zgdonie z cennikiem podanym na stronie www sklepu.

14. Przy zakupach powyżej 149 PLN i płatności z góry lub kartą klient może skorzystać z przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej Poleconej w kwocie 5 PLN.

15. Gratis do zakupów dodawany jest przy zakupie on line.

16. Wysyłki za granicę Polski- zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej odnośnie wysyłek za granicę - na etykiecie pocztowej wpisane jest szczegółowe określenie zawartości przesyłki.

 

4. Płatności i odbiór towaru
1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności PayU, karty płatniczej, za pobraniem lub na konto bankowe sklepu.
3. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów U.E.
4. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie
nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm
naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności
kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą
w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego
lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia
roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

5. Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie.
Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni.
2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany
w pełni kompletny, w oryginalnym opakowaniu producenta, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, noszenia lub świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać
na własny koszt na adres sklepu stacjonarnego sprzedawcy.
4. Powyższy zapis dot. odstąpienia od umowy dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej tzn. nie dotyczy firm.
5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz
numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
Prosimy również o dołączenie dowodu zakupu zwracanego towaru.

 

6. Procedura reklamacji
1. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, (wymiana towaru na nowy, zwrot środków) należy odesłać na adres sklepu stacjonarnego.
2. Klient traci uprawnienia określone w w/w punkcie jeżeli przed upływem dwóch miesięcy
od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Prosimy o dołączenie dowodu zakupu zwracanego towaru.


7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 08.04.2016r